• 印刷品

   

  SPIE期刊:

  FAN CHU  :XIAOFAN GUO:JINXI LI:JINHUI WANG:ZHOUJIE WU:FANG LING;CHEN XIAOXU;HAIHUA ZHANG;BOYU TIAN 2020年体育赛事一览表;DAN XIAO ;PENGYU CHEN2020年体育赛事一览表;WENBO GUO;YAN XING;YINGYING WAN;CHENGMENG LI2020年体育赛事一览表;CHENG ZHANG2020年体育赛事一览表;CONG HUANG;

  YU HAN;YAN LI ;RUIYAG WANG;

   

  IEEE期刊:

  JIA YANG;JUNFENG WANG;WENLONG XIA;YUANING ZHOU;

   

  OSA期刊:

  DENG GUOLIANG*3; DENG LIJUAN*3;

   

  WILEY期刊:

  王瓊華;XIAODAN;WANG JUNHUI;

     2020年体育赛事一览表